Namaskar! for personalized shopping experience please  

 • UU Online Shop
 • SupermarketQUICK Delivery
 • महिला उद्यमशिल कर्जा
 • Electronics
 • Baby Care
 • New Arrivals
 • Mobile App

Fresh Vegetable

Follow Category | 1
In stock
10 Days
खाना पचाउन विशेष सहयाेग गर्छ । माइग्रेनको समस्या समाधानका लागि  अति उत्तम मानिन्छ। नियमित सेवन गर्नाले क्यान्सरका लागि सहयाेग गर्छ । कोल्ड फ्लुबाट बचाउन  मद्दत पुर्‍याउँछ। हाड जोर्नीमा हुने दुखाइ कम गराउन सहयाेग गर्छ । कार्डियोभास्कुलर र हार्टको समस्या हुनबाट जोगाउनँछ । डाइबिटिज हुनबाट जोगाउन विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ। शरीरमा रेड ब्लड सेल बढाउन  मद्दत पुर्‍याउँछ। रगतमा चिनीको मात्रा घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ र सुगर रोगबाट बचाउन मद्दत गर्छ। ग्याँस्ट्रिक तथा अल्सर रोग निदान हुन मद्दत गर्छ। पिसाब सम्बन्धी समस्या कम गराउन सहयोग पुर्‍याउँछ। -शरिरमा फुर्ति बढाउँछ । यो खुर्सानीमा क्याप्सिसिन पाइन्छ जसका कारण...
रु 850

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
रु 90

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
-22% -22%
रु 70 रु 90

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 250

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
रु 350

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
Organic Mushroom Chemical Wash Free Fresh From Farm Healthy foods
रु 700

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 150

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 65

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
-20% -20%
In stock
10 Days
रु 200 रु 250

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
-37% -37%
रु 120 रु 190

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 110

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
रु 100

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 50

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
रु 400

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
रु 250

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 60

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
-33% -33%
In stock
10 Days
रु 40 रु 60

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
Contact us for a price

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 250

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 70

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
रु 90

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 50

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
रु 90

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
Contact us for a price

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
रु 180

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 700

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
रु 100

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 20

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 100

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 100

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
Contact us for a price

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
रु 70

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 100

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 140

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
-13% -13%
In stock
10 Days
VEG-1
Description of the product goes here.   Write as much description as possible, more information will help customer to make buying decision.
रु 350 रु 400

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
रु 70

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
In stock
10 Days
Contact us for a price

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
No products with the selected options in stock
10 Days
SABJI-042
Kurilo (Asparagus) - Per 200 gm ( कुरिलो -  प्रति २०० ग्राम )
रु 940

Minimum order quantity for "Kurilo (Asparagus) - Per 200 gm ( कुरिलो - प्रति २०० ग्राम )" is 1.

Order by Phone

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
10 Days
SABJI-011
Lettuce Per Bunch - ( जिरीको साग - प्रति १ मुठा  ) It   is an annual plant of the daisy family. It is used as a leaf vegetable, but sometimes for its stem and seeds.They are often used for salads, although it is also seen in other kinds of food, such as soups, sandwiches and wraps; it can also be grilled.
From रु 50

Minimum order quantity for "Lettuce Per Bunch - ( जिरीको साग - प्रति १ मुठा )" is 1.

Available with: 1 vendor

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
No products with the selected options in stock
10 Days
SABJI-091
Hariyo Bhatmas ( Green Soybean) -  Per 500 g   
रु 80

Minimum order quantity for "Hariyo Bhatmas ( Green Soybean) - Per 500 g" is 1.

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
10 Days
SABJI-002
Chamsur Ko Saag ( Garden Cress )  - Per Buncha - चम्सुरको साग - १ मुठा  Garden cress (Lepidium sativum L.) is a fast growing annual herb that is native to Egypt and west of Asia, and presently it is cultivated in all over the world. In local languages, garden cress (GC) is also known by 'Chandrasur' in India and 'Chamsur' in Nepal, and it is considered as an important medicinal crop in Nepal.  Garden cress is added to soups, sandwiches and salads for its tangy flavour.It is also eaten as sprouts, and the fresh or dried seed pods can be used as a peppery seasoning. It's shoots are commonly used in sandwiches with boiled eggs,...
From रु 50

Minimum order quantity for "Chamsur Ko Saag ( Garden Cress ) - Per Buncha - चम्सुरको साग - १ मुठा" is 1.

Available with: 1 vendor

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
No products with the selected options in stock
10 Days
रु 150

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
No products with the selected options in stock
10 Days
SABJI-071
Luffa Gourd Per Kg - (घिरौला प्रति के.जि.)
रु 70

Minimum order quantity for "Luffa Gourd Per 500g - (घिरौला)" is 1.

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
No products with the selected options in stock
10 Days
रु 50

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
No products with the selected options in stock
10 Days
SABJI-110
Akabare Khorsani - 200gm
रु 100

Minimum order quantity for "Akabare Khorsani - 200gm" is 1.

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
No products with the selected options in stock
10 Days
SABJI-029
Toofu - 200 gm ( टोफू - प्रति २०० ग्राम )
रु 80

Minimum order quantity for "Toofu - 200 gm ( टोफू - प्रति २०० ग्राम )" is 1.

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
10 Days
SABJI-019
Mustard Green - Per Bunch - ( रायोको साग - प्रति १ मुठा )  
From रु 50

Minimum order quantity for "Mustard Green - Per Bunch - ( रायोको साग - प्रति १ मुठा )" is 1.

Available with: 1 vendor

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal
No products with the selected options in stock
10 Days
SABJI-017
Spinach - Per Bunch ( पालक -  प्रति १ मुठा )
रु 50

Minimum order quantity for "Spinach - Per Bunch ( पालक - प्रति १ मुठा )" is 1.

Delivery Location

Payment Option

 • VISA & MasterCard (Nepali)
 • Intl Credit /Debit Card
 • C.O.D (Cash On Delivery)
 • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
 • ConnectIPS
 • Khalti - Digital Wallet
 • IME Pay
 • PayPal