Store:
DIET Allied Food & Spice Industry
Talk to Seller

Turmaric Powder

Write a review
No products with the selected options in stock
DA-02
10 Days
No products with the selected options in stock
DA-02
10 Days
रु 390

Delivery Location

Payment Option

  • VISA & MasterCard (Nepali)
  • Intl Credit /Debit Card
  • C.O.D (Cash On Delivery)
  • QR Code Scan (Mobile Banking, FonePay / eSewa)
  • ConnectIPS
  • Khalti - Digital Wallet
  • IME Pay
  • PayPal
+
Turmaric Powder
No products with the selected options in stock

Description

डाइट एलाइड खाद्द तथा मसला उद्योगमा तपाईलाई स्वागत छ, हामी तपाईको भान्सा मा प्रयोग हुने उत्कृष्ट होल मसला र आँफैले पिसिएको सुद्द सफा र मिसावटरहित मसलाहरू र विभिन्न प्रकारका ड्राइ नट्स हरु ल्याएका छौं।

हामीले यसलाई शुद्ध, सफा र मिसावटरहित मा १००% ग्यारन्टी, को उत्कृष्ट उत्पादन भन्ने नाराको साथ मार्केटमा ल्याएको छु।

अबस्य पनि हाम्रो कम्पनीदुव्वरा उत्पादित मसला हरु प्रयोग गर्नुहोस् र हाम्रो उत्पादित सामन हरु सँग नयाँ नयाँ अनुभब लिनुहोस | 

  मन परे अरु लाई पनि प्रयोग गर्न सुझाउनुहोस् केही गुनासो भय हामीलाई भन्नुहोस् 

DIET Allied

Reviews

No reviews found

More items from us

In stock
DA-03
10 Days

Our best products