• Grocery Shopping
  • Send Gifts
  • Domain & Web Hosting
  • Electronics
  • Baby Care
  • New Arrivals
  • Become a Seller

Khanekura Khojna Jada

Write a review
In stock
9789937515573
10 Days
Pay by Coins:130 reward points
In stock
9789937515573
10 Days
Pay by Coins:130 reward points
रु 130

Minimum order quantity for "Khanekura Khojna Jada" is 1.

Delivery Location/Delivery Estimate

Pay Securly With

  • Intl Credit /Debit Card
  • PayPal

Coming Soon

Description

Khanekura Khojna Jada
Grade: 3
Writer: Surya B.C
Illustrator: Ravi Basnet And Bhanu Bhattrai
Editor\Translater: Victor Pradhan
Language: Nepali

खाने कुरा खोज्ने क्रममा एउटा च्ल्लाले किरा भेट्टाउंछ र पाँचैवोटा च्ल्लाहरू तेसैको पछि लाग्छ | पाँचैवोटा च्ल्लाहरूले तेस्लाई तानातान गर्छ र टुक्रा-टुक्रा भएर भुइँमा छरिन्नछ | ती टुक्राहरुलाई देखेर च्ल्लाका आमाले धत् यो त रबरको टुक्रा हो भनि च्ल्लाहरूलाई सम्झाउछ |

Reviews

No reviews found