उत्कृष्ट किनमेल अनुभव पाउँनुहोस्, हाम्रो मोबाईल एप डाउनलोड गर्नुहोस्: https://mobile-app.thulo.com/
रु 210
10 days
XY3199
In stock

Specifications :
- Small and handy to use
- Available in pleasant colors
- Easy to hold and use
- Compact and portable model
- Can easily fit into your handbag
- AAA battery
- 1.3VA Power

तपाईंले खोज्नु भएको जस्तै अरु पनि।

तपाईंलाई यो पनि मन पर्न सक्छ।