उत्कृष्ट किनमेल अनुभव पाउँनुहोस्, हाम्रो मोबाईल एप डाउनलोड गर्नुहोस्: https://mobile-app.thulo.com/
रु 98
10 days
Price in Reward Points: 98 Reward points
KH-1233
In stock

Minimum quantity for "Parle 2in1 Eclairs - 277g" is 1.

+

A delicious creamy center filled Eclair with a soft caramel shell. 2 in 1 Eclairs is all you need to sweeten up your day.

माथिको सामान अर्डर गर्नेले यो पनि अर्डर गरिराछन्।

तपाईंको बजेट भित्र नै पर्ने