• Grocery Shopping
  • Send Gifts
  • Domain & Web Hosting
  • Electronics
  • Baby Care
  • New Arrivals
  • Become a Seller

Selfiko Rahara

Write a review
In stock
9789937709187
10 Days
Pay by Coins:275 reward points
In stock
9789937709187
10 Days
Pay by Coins:275 reward points
रु 275

Minimum order quantity for "Selfiko Rahara" is 1.

Delivery Location/Delivery Estimate

Pay Securly With

  • Intl Credit /Debit Card
  • PayPal

Coming Soon

Description

Selfiko Rahara

Grade: 4

Writer: Ramdev Pandey

Illustrator: Druba Prajapati

Editor\Translater: N/A

ISBN: 9789937709187

Language: Nepali

शिकारको समस्या बढेर दुब्लो हुदैँ जाँदा बिरालोलाई चिन्ता हुन्छ I एकदिन मानिसहरुको जमातले सेल्फी खिचेको देखेर बिरालोले इन्टरनेट र फोटोसपको मुसाहरु साथी भएको र आफू साकाहारी बिरालो रहेको झुठो फेसबुक बनाई मुसाहरूलाई झुकाएर खाना खोज्छ I अन्त्यमा साने मुसाले उसको चाल थाहा पाई आफ्नो सबै साथीलाई बिरालो

Reviews

No reviews found