Skyworth 1.5 Ton Air Conditioner - (SMFH18B-4A2A1NA)

You save: रु 7990 (10%)
रु 71910
Old price: रु 79900
10 days
SMFH18B-4A2A1NA
Out of stock

Minimum quantity for "Skyworth 1.5 Ton Air Conditioner - (SMFH18B-4A2A1NA)" is 1.

Skyworth 1.5 Ton Air Conditioner - (SMFH18B-4A2A1NA)

  • Delfin Panel with Silver Decoration
  • Heat Pump
  • On Off
  • Voltage 220/240V
  • Frequency 50Hz
  • Power Supply mode: Indoor,
  • ,Cross Flow Type Fan,
  • Automatic Defrosting

Everyday Essentials - Thulo.Com Home Delivery

अत्याधिक अर्डरहरुले गर्दा, आज र भोली हामीले अर्डर लिन बन्द गरेका छौ। नयाँ अर्डरहरु ६ अप्रिल देखी मात्र लिइने छ।

असुबिधाको लागी छमा प्राथी छौ।